Товарен превоз

Балканите, Североизточна Европа,
Кавказ и Централна Азия
Най-голямата мотивация за мен е доволният клиент
Юстина Журкявичене. Мениджър по работа с клиенти

Товарен превоз

Балканите, Североизточна Европа,
Кавказ и Централна Азия
Моята сила е вниманието към детайла
Валерия Евдокимова. Помощник мениджър

Товарен превоз

Балканите, Североизточна Европа,
Кавказ и Централна Азия
Причината за моя успех са уважителните отношения с партньорите
Йоланта Позлевич. Мениджър транспорт

Товарен превоз

Балканите, Североизточна Европа,
Кавказ и Централна Азия
Винаги се опитвам да изпълня обещанията, дадени на клиента, като се стремя само към най-добър резултат
Видмантас Черняускас. Ръководител на отдела за превоз на частични товари от Словения и Хърватия

Товарен превоз

Балканите, Североизточна Европа,
Кавказ и Централна Азия
Новите предизвикателства и търсенето на оптимални решения са моята движеща сила
Дмитро Дубовий. Ръководител на отдела за превоз на товари в региона на Кавказ и Централна Азия

Товарен превоз

Балканите, Североизточна Европа,
Кавказ и Централна Азия
Най-голямата мотивация в работата е доверието на клиенти и колеги
Видунас Юргайтис. Ръководител отдел за превоз на частични товари за България и Гърция

Имате ли товар?
Пишете ни!

Искате да научите цената на дадена пратка или друга важна за вас информация?
Попълнете формуляра по-долу и ние ще се свържем с вас скоро.

Имате ли товар?
Пишете ни!

Искате да научите цената на дадена пратка или друга важна за вас информация?
Попълнете формуляра по-долу и ние ще се свържем с вас скоро.

Tempus Trans - транспортна логистика

„Темпус Транс“ е компания, която предоставя ефективни транспортни и логистични услуги. Започнала през 2006 г. като спедиторска компания, Темпус Транс се превърна в група от компании, които могат да предложат на своите клиенти широка гама от висококачествени логистични услуги.

международни седалища
0
служители
0 +
щастливи клиенти
0 +
пратки
0 +

Вярваме, че дългосрочният успех се гради на старание и придобити знания. Темпус Транс е натрупал 18 години…

Логистиката и товарните превози включват рискове и изискват много добри познания и високо ниво на отговорност.

При избора на партньори от решаващо значение е отговорността и ангажираността.